Muritunet er kvalitetsertifisert etter NS-EN ISO 9001:2000-standard
Muritunet er kvalitetsertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2008
 

Spesialisert, tverrfagleg rehabilitering.

 
Muritunet tilbyr medisinsk spesialisert rehabilitering etter avtale med Helse Midt Norge RHF.
 

·         Livsstilskurs sjukeleg overvekt ( vaksne og unge)

·         Lymfødembehandling

·         Lungesjukdomar/KOLS

·         Muskel-skjelettsjukdomar

·         Kreftrehabilitering/rehab etter blautdelskirurgi

·         Kognitiv terapi og fys.aktivitet mot langvarig smerteproblematikk

·         Arbeidsretta rehabilitering

 
I mai 2014 avslutta vi eit metodeutviklingsprosjektet for NAV på arbeidsretta rehabilitering for overvektige (ARRO). Deltakarar i prosjektet er no i ein fase 2 hos Brisk(Ålesund), Troll-Tinn(Åndalsnes) eller Furene(Volda)
 
Fagpersonell ved institusjonen er legespesialistar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, idrettspedagogar, attføringskonsulent , logoped , ernæringsfysiolog og institusjonkokkar. 
Vi tilbyr opptrenings- og rehabiliteringstilbod til eit vidt spekter av pasientgrupper som er nærare omtala under  Tilbod.
 
Muritunet er lokalisert i Valldal i Norddal kommune på turistvegen mellom Trollstigen og Geiranger. Området har eit aktivt og allsidig kulturliv. Valldal og området rundt er kjend for 
mange alternativ  til friluftsaktivitetar på sjø og land, både sommar og vinter.
Det er omtrent ein times køyring til Ålesund, der ein mellom anna har
HF Sunnmøre - Ålesund sjukehus  som ein nær og viktig samarbeidspart.  
Muritunet samarbeidar også med Stall Bjørstad.