"Den finaste dagen er den som lar vær å bestemme men løfte meg opp og gir fart. Då sveve eg høgt eg kan se og glømme og velge meg kvitt framfor svart." (Vamp)

Lunge/KOLS - MOA

Tilbodet er retta mot

Vaksne pasientar med kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og ASTMA. Kurset vil gå over 7-11 veker alt etter individuelt behov. Geografisk nedslagsfelt vil vere i og nær Ålesund kommune.

Last opp infoside her.

Last opp infoside for henvisande instans her.


Formålet med tilbodet

Auke kunnskap om lungesjukdom og betre livskvalitet gjennom bevisstgjering og meistring kring eigen lungesjukdom fysisk, psykisk og sosialt. Yrkesdeltaking vil stå sentralt der dette er aktuelt. Generelt ønskjer ein å førebyggje sjukehusinnlegging.

Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Celsius