Årskalender

Januar / 2018

Kroniske smerter

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

SO-gruppe

Ons. 03.01.18- 10.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Hjerte

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

SO-gruppe

Ons. 10.01.18- 17.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 10.01.18- 07.02.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

SO-gruppe

Ons. 17.01.18- 24.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 17.01.18- 14.02.18

Hjerte

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Kroniske smerter

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Februar / 2018

Lunge/KOLS

Ons. 07.02.18- 07.03.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

SO-Born/Ungdom, oppfølging

Ons. 14.02.18- 28.02.18

Oppfølgingsgruppe for born/ungdom som har gjennomført vårt hovedkurs

Kroniske smerter

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Hjerte

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 14.02.18- 14.03.18
Mars / 2018

Hjerte

Ons. 07.03.18- 04.04.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Kroniske smerter

Ons. 07.03.18- 28.03.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Lunge/KOLS

Ons. 07.03.18- 11.04.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

SO-gruppe

Ons. 07.03.18- 14.03.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 14.03.18- 18.04.18

SO-gruppe

Ons. 21.03.18- 28.03.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

April / 2018

Bekkenleddsplager

Ons. 04.04.18- 02.05.18

Kurs for pasienter med langvarige bekkenleddsplager

Hjerte

Ons. 04.04.18- 25.04.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Lunge/KOLS

Ons. 11.04.18- 09.05.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Fedme-opererte

Ons. 18.04.18- 02.05.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 18.04.18- 23.05.18

Fedme-opererte

Ons. 25.04.18- 09.05.18

Hjerte

Ons. 25.04.18- 23.05.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Mai / 2018

Kroniske smerter

Ons. 02.05.18- 30.05.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

SO-gruppe

Ons. 02.05.18- 09.05.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 09.05.18- 13.06.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Fedme-opererte

Ons. 09.05.18- 23.05.18

Hjerte

Ons. 23.05.18- 13.06.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 23.05.18- 20.06.18
Juni / 2018

Hjerte

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Lunge/KOLS

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

SO-gruppe

Ons. 20.06.18- 27.06.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 27.06.18- 04.07.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Juli / 2018

SO-gruppe

Ons. 04.07.18- 11.07.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

August / 2018

SO-Born/Ungdom, oppfølging

Ons. 01.08.18- 08.08.18

Oppfølgingsgruppe for born/ungdom som har gjennomført vårt hovedkurs

SO-Born/Ungdom

Ons. 01.08.18- 15.08.18

Hovedkurs for barn/ungdom mellom 12-18 år etter henvisning frå barneavd. ved Ålesund sjukehus

Kroniske smerter

Ons. 01.08.18- 22.08.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Hjerte

Ons. 01.08.18- 22.08.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Lunge/KOLS

Ons. 15.08.18- 12.09.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Bekkenleddsplager

Ons. 22.08.18- 19.09.18

Kurs for pasienter med langvarige bekkenleddsplager

Hjerte

Ons. 22.08.18- 12.09.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

September / 2018

Hjerte

Ons. 12.09.18- 03.10.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Kroniske smerter

Ons. 19.09.18- 10.10.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

SO-gruppe

Ons. 19.09.18- 26.09.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 26.09.18- 03.10.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 26.09.18- 17.10.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Fedme-opererte

Ons. 26.09.18- 10.10.18
Oktober / 2018

Hjerte

Ons. 03.10.18- 24.10.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Hjerte

Ons. 24.10.18- 14.11.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Fedme-opererte

Ons. 24.10.18- 07.11.18

Lunge/KOLS

Ons. 31.10.18- 28.11.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

SO-gruppe

Ons. 31.10.18- 07.11.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

November / 2018

SO-gruppe

Ons. 07.11.18- 14.11.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Hjerte

Ons. 14.11.18- 05.12.18

Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Kroniske smerter

Ons. 21.11.18- 12.12.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Desember / 2018

Fedme-opererte

Ons. 05.12.18- 19.12.18
Celsius