Tilbodet går over 2 veker.

Fedmeoperert

Målgruppe

Fedmeoperert. Aldersgruppe: 18-60 år.

Føremål
Rehabiliteringstilbodet har som mål at deltakarane skal få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring. Hovudfokus er på aktivitet der vi ønskjer å legge til rette for positiv aktivitetserfaring og utforsking av eigne grenser. Vidare vil vi auke kunnskap om kosthald.

Innhald
Vi tilbyr helsefremjande aktivitetar i form av

  • Gruppetrening i gymsal.
  • Individuelt tilpassa treningsterapi i trimrom.
  • Bassengtrening.
  • Friluftsturar tilpassa etter årstid.
  • Eigentrening.
  • Undervisning og dialoggrupper.
  • Kosthold, praktisk og teoretisk.

Søknad
Spesialisthelsetenesta sender søknad direkte til Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.
Ved spørsmål, ta kontakt med inntakskontoret på Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

Fedme-opererte

Ons. 18.04.18- 02.05.18

Fedme-opererte

Ons. 25.04.18- 09.05.18

Fedme-opererte

Ons. 09.05.18- 23.05.18

Fedme-opererte

Ons. 19.09.18- 03.10.18

Fedme-opererte

Ons. 24.10.18- 07.11.18

Fedme-opererte

Ons. 28.11.18- 12.12.18
Celsius