”Jeg kan ikke tenke meg hvordan man kan vite hva lykke er, viss man ikke har kjent på smerten”.
(Kari Bremnes)

Hjerte

Frå 1.1. 2018 tilbyr Muritunet AS igjen hjerterehabilitering.

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet.  Primærhelsetjenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

Tilbodet er døgnbasert og går over 3 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin, fysioterapeut, sjukepleiar,bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov.

Last opp infoside her.

Last opp infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar

Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:    

Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller

Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

 

Hjerte

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Hjerte

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Hjerte

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Hjerte

Ons. 07.03.18- 04.04.18

Hjerte

Ons. 04.04.18- 25.04.18

Hjerte

Ons. 25.04.18- 23.05.18

Hjerte

Ons. 23.05.18- 13.06.18

Hjerte

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Hjerte

Ons. 08.08.18- 29.08.18

Hjerte

Ons. 29.08.18- 19.09.18

Hjerte

Ons. 19.09.18- 10.10.18

Hjerte

Ons. 10.10.18- 31.10.18

Hjerte

Ons. 31.10.18- 21.11.18

Hjerte

Ons. 21.11.18- 12.12.18
Celsius