"Bare en lyspære kan stå på hele natten og være like klar neste morgen…" (Ordtak)

Kompleks rehabilitering

Tilbodet er retta mot

-vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tar imot enkelte pasientar med Barthel ADL-indeks ned mot 6 i planlagt forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet

-er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet. Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.


Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 07.03.18- 28.03.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 02.05.18- 30.05.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 01.08.18- 22.08.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 19.09.18- 10.10.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Ons. 21.11.18- 12.12.18

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Celsius