"Bare en lyspære kan stå på hele natten og være like klar neste morgen…" (Ordtak)

Kompleks rehabilitering

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tek imot enkelte pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagte forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet. Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.


Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Kroniske smerter

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Kroniske smerter

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Kroniske smerter

Ons. 07.03.18- 28.03.18

Kroniske smerter

Ons. 02.05.18- 30.05.18

Kroniske smerter

Ons. 01.08.18- 22.08.18

Kroniske smerter

Ons. 19.09.18- 10.10.18
Celsius