"Den finaste dagen er den som lar vær å bestemme men løfte meg opp og gir fart. Då sveve eg høgt eg kan se og glømme og velge meg kvitt framfor svart." (Vamp)

Lunge/KOLS

Målgruppe

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og restriktiv lungesjukdom. Vidare kan ein søkje inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og bindevevssjukdommar.  Ein ynskjer å førebygge innlegging i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov. 

  • Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
  • Lunge 2 – Re-opphald: inntil  4 veker på Muritunet.
  • Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet 1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Last opp infoside her.

Last opp infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar

Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:    

Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller

Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.


Lunge/KOLS

Ons. 10.01.18- 07.02.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 07.02.18- 07.03.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 07.03.18- 11.04.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 11.04.18- 09.05.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 09.05.18- 13.06.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 15.08.18- 12.09.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 26.09.18- 17.10.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Ons. 31.10.18- 28.11.18

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Celsius