Det vert først gjennomført eit vurderingsopphald i 7 døgn. Dette kan evt. kvalifisere til eit livsstilskurs som går over 5 veker fordelt på 1 år. Organisert som oppstartsopphald i 3 veker, deretter oppfølgingsopphald i 2 veker.

Sjukleg overvekt - vaksne

Kurset vert avslutta med ein poliklinisk dag 6 mnd etter oppfølgingsopphaldet.

Målgruppe
Vaksne mellom 18 og 60 år, og med Kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35 og med fedmerelaterte tilleggslidingar som til dømes hjerte- og karsjukdom, muskel- og skjelettplager, diabetes mellitus type 2, pustevanskar eller hypertensjon. Pasienten må vere motivert og i stand til å samarbeide om eit langvarig behandlingsforløp.

Vurderingsopphaldet: Last opp infoside her.

Livsstilskurset: Last opp infoside her.

Formålet med tilbodet
Deltakarane skal oppnå varig livsstilsendring gjennom meistringsstrategiar knytt opp mot endring av vaner. Målet er å redusere fare for fedmerelatert sjukdom, betre fysisk og psykisk helse og auke sosial/arbeidsmessig deltaking.

Innhald

  • Variert fysisk aktivitet i grupper og som eigentrening. Dette vert gjennomført i gymsal, på treningssenteret, i basseng og ute i naturen.
  • Undervisning og samtalegrupper med sentrale tema som endringsarbeid, erfaringsutveksling, kosthald, praktisk matlaging, bevegelse og helse/treningslære.

Søknad
Fastlege henviser til overvektspoliklinikken, kirurgisk avdeling ved Ålesund Sjukehus. Desse vurderer søknaden vidare, og henviser direkte til Muritunet.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00

Helseseminar 2017
Vi gjentok suksessen frå 2016, og arrangerte også i år Helseseminar i regi av Muritunet. 135 personar deltok i fjor då temaet var fedme barn/ungdom.

Årets tema var "Fedme og overspisinglidelse", og vi hadde 120 deltakarar! 

Lenke til Helseseminar 2017 program.pdf finn du her.

Foredraga frå seminaret finn du her:

  1. Bård Kullseng - Binge Eating
  2. Finn Wammer - Lunge og overvekt
  3. Cathrine Nitter - ROS
  4. Torstein Svergja - ACT
SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 03.01.18- 10.01.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 10.01.18- 17.01.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 17.01.18- 24.01.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs

Ons. 17.01.18- 14.02.18

4 + 2+ 1 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs

Ons. 24.01.18- 21.02.18

4 + 2+ 1 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs

Ons. 28.02.18- 21.03.18

4 + 2+ 1 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 07.03.18- 14.03.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 21.03.18- 28.03.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs

Ons. 04.04.18- 25.04.18

4 + 2+ 1 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs BED

Ons. 04.04.18- 25.04.18

3 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt og overspisingsadferd(BED), etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 02.05.18- 09.05.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 20.06.18- 27.06.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 27.06.18- 04.07.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 04.07.18- 11.07.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs BED

Ons. 08.08.18- 29.08.18

3 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt og overspisingsadferd(BED), etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs BED

Ons. 05.09.18- 19.09.18

3 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt og overspisingsadferd(BED), etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 19.09.18- 26.09.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 26.09.18- 03.10.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, hovedkurs BED

Ons. 03.10.18- 24.10.18

3 veker hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt og overspisingsadferd(BED), etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 31.10.18- 07.11.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe, vurderingsopphald

Ons. 07.11.18- 14.11.18

Vurderingsopphald for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Celsius