"There is no elevator to success. You have to take the stairs..."
(Ordtak)

Sjukleg overvekt - vaksne

Det vert først gjennomført eit vurderingsopphald i 7 døgn. Dette kan evt. kvalifisere til eit livsstilskurs som går over 5 veker fordelt på 1 år. Organisert som oppstartsopphald i 3 veker, deretter oppfølgingsopphald i 2 veker.

Kurset vert avslutta med ein poliklinisk dag 6 mnd etter oppfølgingsopphaldet.

Målgruppe

Vaksne mellom 18 og 60 år, og med Kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35 og med fedmerelaterte tilleggslidingar som til dømes hjerte- og karsjukdom, muskel- og skjelettplager, diabetes mellitus type 2, pustevanskar eller hypertensjon. Pasienten må vere motivert og i stand til å samarbeide om eit langvarig behandlingsforløp.

Vurderingsopphaldet: Last opp infoside her.

Livsstilskurset: Last opp infoside her.

Formålet med tilbodet

Deltakarane skal oppnå varig livsstilsendring gjennom meistringsstrategiar knytt opp mot endring av vaner. Målet er å redusere fare for fedmerelatert sjukdom, betre fysisk og psykisk helse og auke sosial/arbeidsmessig deltaking.

Innhald

  • Variert fysisk aktivitet i grupper og som eigentrening. Dette vert gjennomført i gymsal, på treningssenteret, i basseng og ute i naturen.
  • Undervisning og samtalegrupper med sentrale tema som endringsarbeid, erfaringsutveksling, kosthald, praktisk matlaging, bevegelse og helse/treningslære.

Søknad

Fastlege henviser til overvektsklinikken, kirurgisk avdeling ved Ålesund Sjukehus. Desse vurderer søknaden vidare.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00

Helseseminar 2017

Vi gjentok suksessen frå 2016, og arrangerte også i år Helseseminar i regi av Muritunet. 135 personar deltok i fjor då temaet var fedme barn/ungdom.

Årets tema var "Fedme og overspisinglidelse", og vi hadde 120 deltakarar! 

Lenke til Helseseminar 2017 program.pdf finn du her.

Foredraga frå seminaret finn du her:

  1. Bård Kullseng - Binge Eating
  2. Finn Wammer - Lunge og overvekt
  3. Cathrine Nitter - ROS
  4. Torstein Svergja - ACT
SO-gruppe

Ons. 03.01.18- 10.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 10.01.18- 17.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 17.01.18- 24.01.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 07.03.18- 14.03.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 21.03.18- 28.03.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 02.05.18- 09.05.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 20.06.18- 27.06.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 27.06.18- 04.07.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 04.07.18- 11.07.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 19.09.18- 26.09.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 26.09.18- 03.10.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 31.10.18- 07.11.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 07.11.18- 14.11.18

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Celsius