Ledige stillingar

 

Vikariat for sjukepleiar 76% st. i tida 15.10. 2018 - 1.9.2019

Annonse-A4-vikar-sjukepleiar-juli-2018.jpg

Opne fulltekstannonse i A4-format


Vil du elles legge inn ein open søknad med CV, så kontakt gjerne vår Rehabsjef tlf. 70258406 eller Stabs-/økonomisjef tlf.70258405

Celsius