Praktisk info for helsepersonell

Muritunet tilbyr tverrfagleg spesialisert rehabilitering(TSR) etter avtale med:

Helse Midt Norge RHF:

 • Livsstilskurs sjukeleg overvekt (vaksne og born/unge 13-18 år)
 • Gastricopererte 
 • Kreftrehabilitering
 • Hjartesjukdomar
 • Lungesjukdomar/KOLS
 • Muskel-skjelettsjukdomar
 • Kognitiv terapi og fys.aktivitet mot langvarig smerteproblematikk
 • Brudd og slitasjesjukdomar/ortopedi
 • Kroniske bekkenleddsplager
 • Arbeidsretta rehabilitering
 • Lymfødembehandling
 • Kompleks rehabilitering 

Dei ulike tilboda er nærmare omtala under "Rehabiliteringstilbod".

Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift. Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, sosionom, psykolog, dietist og bachelor ernæring,

Ynskjer du meir informasjon via våre Nyhendebrev, så meld deg på under "Nyhende/Aktuelt" lenger oppe på sida.

Celsius