Brukarutvalet(BU)

Brukarutvalet(BU)

Utvalet har 3 medlemar med varamedlemar som er valt av styret i Muritunet (MT) etter nominasjon av FFO M&R og SAFO M&R. FFO og SAFO respektivt, har sine eigne varamedlemar.
Funksjonstid på 2 år er fulle kalenderår rekna f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Valte medlemar kan renominerast og veljast for ny periode. Utvalet konstituerar seg sjølv .

Formål: ”Brukarane si erfaring og kompetanse skal nyttast i planlegging og tilrettelegging av meistrings- og rehabiliteringstilbod i Muritunet, for å oppnå betre kvalitet på tenestene.”

Utvalet har eigne møter i forkant av Muritunet sine styremøter, og har uttalerett i styresaker. Dei møter med ein representant i styremøta.

Inne på senteret har BU ei forslagskasse for innspel til møta.

BU 2016-2017:

  • Leiar Annlaug Stavik, tlf. 454 18 550, e-post: annlaugst@gmail.com
  • Nestleiar Janne Remøy Endresen, e-post: janne.endresen@tussa.com
  • BU-medlem Arnt Kåre Tennebø, e-post: goffen55@hotmail.com
  • Sekretær Sveinung Vemøy, e-post: sveinung.vemoy@muritunet.no
Celsius