Slik søkjer ein plass

Det er fastlegen din som evt søkjer på standardiserte søknadsskjema.
Søknadar innan Helse Midt-Norge regionen vert handsama ved

ReHR-Henvisningsmottak Midt-Norge,
Sykehuset Levanger,
Kirkegata 2, 7600 Levanger

Webside: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr

NB! Frå andre helsregionar, sender ein søknaden til eigen region sitt henvisningsmottak.

Inntaksteamet møtast 2 gongar pr. veke.
Det vert gjort skriftleg tilbakemelding på alle søknadar.

Celsius