Ledige stillingar

Ledig  vikariat frå d.d - 1.12.2017, sjukepleiar  - nattevakt

Annonseside for denne stillinga finn du her:  Annonse-A4-sjukepleiar-natt-juni-2017.pdf


Andre stillingar?

Vil du legge inn ein open søknad med CV, så kontakt gjerne vår Rehabsjef tlf. 70258406 eller Stabs-/økonomisjef tlf.70258405

Celsius