Meld deg på/av vårt nyhetsbrev

Nytilsett prosjektleiar for Muriparken
Arbeidsrettet rehab.jpg

Nytilsett prosjektleiar for Muriparken

Vi ynskjer Ragnar Heggdal velkommen som ny prosjektleiar for Muriparken i 70% stilling. Han er tilsett i eit 2-års engasjement i Muritunet frå februar 2016 og ut februar 2018. Heggdal er «utlånt» fra Classic Norway til Muriparken. Han er tidligare dagleg leiar av Molde Fjordstuer, ordfører i Molde, tidligare president i NHO Reiseliv, og har jobba fleire tiår med reiseliv og er ein nestor innan dette fagområdet. Han vil ha sitt kontor i Molde, men vil også vere ein del i Valldal.

Celsius