Poliklinikk for Arbeidsretta rehabilitering
Polikllinisk-samtale.jpg

Poliklinikk for Arbeidsretta rehabilitering

 

Ved avdeling på Moa i Ålesund har vi også tilbod om poliklinikk for arbeidsretta rehabilitering. Tverrfagleg teamorganisert på spesialistnivå.

 Særlig fokus på funksjonsforbetring og mestring av helsemessige tilstander som er til hinder for arbeidslivsdeltaking. Dette inkludera også deltaking i skule og utdanning.

  • Yrkesaktiv alder: 18-67 år
  • Arbeidslivskompetanse og kompetanse ratta mot samhandling med relevante aktørar som arbeidsgivar, NAV og fastlege.
  • Samarbeid og samhandling med kommunane.

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.  Henvisning vert å sende direkte til Muritunet, og inntaksteamet tek ei rettigheitsvurdering av denne. Viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. Ved spørsmål ta ev. kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00  

Celsius