Årskalender

Januar / 2017

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 04.01.17- 01.02.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Kroniske smerter

Ons. 04.01.17- 25.01.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

SO-gruppe

Ons. 11.01.17- 08.02.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 16.01.17- 13.02.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Lunge/KOLS

Ons. 18.01.17- 15.02.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Kroniske smerter

Ons. 25.01.17- 15.02.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Februar / 2017

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 01.02.17- 01.03.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Gastric-opererte

Ons. 08.02.17- 22.02.17

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 13.02.17- 13.03.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Kroniske smerter

Ons. 15.02.17- 08.03.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

SO-gruppe

Ons. 22.02.17- 22.03.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Mars / 2017

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 01.03.17- 29.03.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Gastric-opererte

Ons. 01.03.17- 15.03.17

Kroniske smerter

Ons. 08.03.17- 29.03.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 13.03.17- 17.04.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Lunge/KOLS

Ons. 22.03.17- 19.04.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Kroniske smerter

Ons. 29.03.17- 29.04.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 29.03.17- 03.05.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

April / 2017

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 17.04.17- 22.05.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

SO-gruppe

Ons. 19.04.17- 17.05.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Gastric-opererte

Ons. 19.04.17- 03.05.17

Bekkenleddsplager

Ons. 26.04.17- 24.05.17

Kurs for pasienter med store bekkenleddsplager

Mai / 2017

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 03.05.17- 31.05.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Lunge/KOLS

Ons. 03.05.17- 31.05.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 22.05.17- 19.06.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Kroniske smerter

Ons. 24.05.17- 14.06.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 31.05.17- 28.06.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

SO-gruppe

Ons. 31.05.17- 28.06.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Juni / 2017

Kroniske smerter

Ons. 14.06.17- 05.07.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

August / 2017

Kroniske smerter

Ons. 02.08.17- 23.08.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 02.08.17- 30.08.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

SO-Born/Ungdom

Ons. 02.08.17- 16.08.17

Hovedkurs for barn/ungdom mellom 12-18 år etter henvisning frå barneavd. ved Ålesund sjukehus

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 14.08.17- 11.09.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Lunge/KOLS

Ons. 16.08.17- 13.09.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Bekkenleddsplager

Ons. 23.08.17- 20.09.17

Kurs for pasienter med store bekkenleddsplager

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 30.08.17- 27.09.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

SO-gruppe

Ons. 30.08.17- 27.09.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

September / 2017

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 11.09.17- 09.10.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Gastric-opererte

Ons. 13.09.17- 27.09.17

Revmatologi

Ons. 20.09.17- 11.10.17

Gruppe for pasientar med revmatiske lidingar etter søknad frå Revmatologisk avd. ved sjukehus.

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 27.09.17- 25.10.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Lunge/KOLS

Ons. 27.09.17- 25.10.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Oktober / 2017

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 09.10.17- 06.11.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Kroniske smerter

Ons. 11.10.17- 01.11.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 25.10.17- 22.11.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Lunge/KOLS

Ons. 25.10.17- 22.11.17

Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

November / 2017

Kroniske smerter

Ons. 01.11.17- 22.11.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 06.11.17- 04.12.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

SO-gruppe

Ons. 08.11.17- 06.12.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Gastric-opererte

Ons. 22.11.17- 06.12.17

Kroniske smerter

Ons. 22.11.17- 13.12.17

Personar med langvarige smerter utan objektive funn

NAV - arbeidsretta rehabilitering

Ons. 22.11.17- 20.12.17

Arbeidsretta rehabilitering som tiltak gjennom NAV i Sør-og Nord-Trøndelag, Møre-og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Desember / 2017

Gastric-opererte

Ons. 06.12.17- 20.12.17
Celsius