"TULIPANER - Når dagen er fargeløs og tung, samler jeg hver god opplevelse og får en bukett fargerike tulipaner!" (Tor Houck)

Gastricoperert

Tilbodet går over 2 veker som ein del av 2 års oppfølging i regi av Kirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus.

Målgruppe

Gastricopererte, og som er henvist i frå Helse Sunnmøre. Aldersgruppe: 18-60 år.

Føremål

Rehabiliteringstilbodet har som mål at deltakarane skal få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring. Hovudfokus er på aktivitet der vi ønskjer å legge til rette for positiv aktivitetserfaring og utforsking av eigne grenser. Vidare vil vi auke kunnskap om kosthald.

Innhald

Vi tilbyr helsefremjande aktivitetar i form av

  • Gruppetrening i gymsal.
  • Individuelt tilpassa treningsterapi i trimrom.
  • Bassengtrening.
  • Friluftsturar tilpassa etter årstid.
  • Eigentrening.
  • Undervisning og dialoggrupper.
  • Kosthold, praktisk og teoretisk.

Søknad

Legar ved overvektspoliklinikken- kirurgisk avd ved Ålesund sjukehus kan søke,

evt. ved å ta direkte kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00.

Gastric-opererte

Ons. 08.02.17- 22.02.17

Gastric-opererte

Ons. 01.03.17- 15.03.17

Gastric-opererte

Ons. 19.04.17- 03.05.17

Gastric-opererte

Ons. 13.09.17- 27.09.17

Gastric-opererte

Ons. 22.11.17- 06.12.17

Gastric-opererte

Ons. 06.12.17- 20.12.17
Celsius