"Når du opplever nederlag og mister fotfestet har du sjansen til å kjenne varmen fra dine medmennesker, om du ikke gjemmer deg i ditt nederlag!" (Tove Houck)

Muskel- og skjelettplager

Målgruppe

Personar med langvarige smerter utan objektive funn.

Last opp infoside her.

Organisering av tilbodet

Tilbodet er døgnbasert og varer i 3 veker. Vår tilnærming er rehabilitering med kognitiv terapi .

Deltakarane blir fulgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, kognitiv terapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, idrettspedagog og arbeidskonsulent.

Hovudmål

  • Bevisstgjering av eigne tankemønster og korleis desse påverkar ein i kvardagen
  • Auke funksjon og livskvalitet på tross av smerte
  • Tileigne seg meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag
  • Erfare fysisk aktivitet som eit nyttig verkemiddel for bedre helse
  • Personleg utvikling
  • Auke av meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt

Søknad

Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke (lenke til søknadskjema) Ved ev. spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00.

Kontaktpersonar

Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande opphaldet kan ein kontakte

Teamleiar 3, Sissel Skudal, tlf 70 25 83 93. eller Inntakskontoret tlf 70 25 84 00

Celsius