"Ein er ikkje heilt ussel sjølv om helsa er låk, somme har glede av søner, somme av frender, somme av rikdom, somme av velgjort verk." (Håvamål)

Sjukleg overvekt - vaksne

Eit livsstilskurs som går over 8 veker fordelt på 1 år. Organisert som oppstartopphold på 4 veker, deretter 2 oppfølgingopphold à 2 veker.

Målgruppe

Vaksne mellom 18 og 60 år,og med Kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35 og med følgjesjukdomar relatert til overvekt.

Last opp infoside her.

Føremål

Deltakarane skal oppnå varig livsstilsendring gjennom meistringsstrategiar knytt opp mot endring av vaner. Målet er å redusere fare for fedme-relatert sjukdom, betre fysisk og psykisk helse og auke sosial/arbeidsmessig deltaking.

Innhald

  • Variert fysisk aktivitet i grupper. Dette vert gjennomført i gymsal, på treningssenteret, i basseng og ute i vår fantastiske natur.
  • Undervisning og samtalegrupper med sentrale tema som endringsarbeid, erfaringsutveksling, kosthald, praktisk matlaging, bevegelse og helse/treningslære.

Søknad

Fastlege henviser til overvektsklinikken, kirurgisk avdeling ved Ålesund Sjukehus. Desse vurderer søknaden vidare.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00

Helseseminar 2017

Vi gjentok suksessen frå 2016, og arrangerte også i år Helseseminar i regi av Muritunet. 135 personar deltok i fjor då temaet var fedme barn/ungdom.

Årets tema var "Fedme og overspisinglidelse", og vi hadde 120 deltakarar! 

Lenke til Helseseminar 2017 program.pdf finn du her.

Foredraga frå seminaret finn du her:

  1. Bård Kullseng - Binge Eating
  2. Finn Wammer - Lunge og overvekt
  3. Cathrine Nitter - ROS
  4. Torstein Svergja - ACT
SO-gruppe

Ons. 11.01.17- 08.02.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 22.02.17- 22.03.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 19.04.17- 17.05.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 31.05.17- 28.06.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 30.08.17- 27.09.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

SO-gruppe

Ons. 08.11.17- 06.12.17

Hovedkurs for pasientar over 18 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus

Celsius