Rehabiliteringstilbod

Oversikt over våre tilbod

linkicon

Avdelingar

Dag- og døgnavdeling

linkicon
Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Birgit forstod ikkje sjølv kva som skjedde og prøvde ulike behandlingar for symptoma utan at det vart nokon betring. Arbeidsretta rehabilitering var til slutt noko som gjorde at ho fekk livet tilbake.

Ho prioritetar annleis og har lært å ta vare på seg sjølv igjen


Hold deg oppdatert:

Hold deg oppdatert:

Ledig plassar og kort ventetid

Akkurat no har Muritunet ledig kapasitet og det er kort ventetid på rehabilitering. Ønskjer du plass? Ta kontakt med fastlegen din, les meir om kva rehabilitering er her

Muritunet driftast som normalt

Kjære legar og pasientar. Muritunet driftast som normal, trass i førebuing til ny anbudsprosess. Vi oppfordrar legar til å halde fram med å henvise pasientar til oss, som normalt - Les heile saka her.

Ledige stillingar

100% fast stilling som lege - Les annonsa herEkspertbistand

Når ein arbeidstakar har langt eller hyppige sjukefråvær og løysinga er vanskeleg å finne, så kan "ekspertbistand" gi hjelp til å kome vidare. Tilsette og leiing får hjelp frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging og rehabilitering. NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand.