Brukarutvalet(BU)

 

Brukarutvalet (BU)

Utvalet har 3 medlemar med varamedlemar som er valt av styret i Muritunet (MT) etter nominasjon av FFO M&R og SAFO M&R. FFO og SAFO respektivt, har sine eigne varamedlemar. Funksjonstid på 2 år er fulle kalenderår rekna f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Valte medlemar kan renominerast og veljast for ny periode. Utvalet konstituerar seg sjølv . Muritunet stiller med sekretær for utvalet.

Formål: ”Brukarane si erfaring og kompetanse skal nyttast i planlegging og tilrettelegging av meistrings- og rehabiliteringstilbod i Muritunet, for å oppnå betre kvalitet på tenestene.”

Utvalet har eigne møter i forkant av Muritunet sine styremøter, og har uttalerett i styresaker. Dei møter med ein representant i styremøta. Inne på senteret har BU ei forslagskasse for innspel til møta.

BU 2020 - 2021:

  • Janne Remøy Endresen, leiar, e-post: janne@endres1.no
  • Ingrid Løset, nestleiar
  • Odd Arne Grande, utvalsmedlem
  • Vara: Olav Amund Myklebust
  • Vara: Arne Kåre Tennebø
  • Vara: Irene Sundholm

Sveinung Vemøy, Muritunet, sekretær for utvalet

Celsius