Brukarutvalet(BU)

 

Brukarutvalet (BU)
Utvalet har 3 medlemar med varamedlemar som er valt av styret i Muritunet (MT) etter nominasjon av FFO M&R og SAFO M&R. FFO og SAFO respektivt, har sine eigne varamedlemar. 

Funksjonstid på 2 år er fulle kalenderår rekna f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Valte medlemar kan renominerast og veljast for ny periode. Utvalet konstituerar seg sjølv . Muritunet stiller med sekretær for utvalet.

Formål: ”Brukarane si erfaring og kompetanse skal nyttast i planlegging og tilrettelegging av meistrings- og rehabiliteringstilbod i Muritunet, for å oppnå betre kvalitet på tenestene.”

Utvalet har eigne møter i forkant av Muritunet sine styremøter, og har uttalerett i styresaker. Dei møter med ein representant i styremøta.

Inne på senteret har BU ei forslagskasse for innspel til møta.

BU 2018-2019:

  • Hanne Lilian Søvik, leiar, e-post: soevikhannelil@gmail.com
  • Janne Remøy Endresen, nestleiar, e-post: janne.endresen@tussa.com
  • Inge Heggedal, medlem, e-post: ingeheggedal@yahoo.no
  • Sekretær Sveinung Vemøy, e-post: sveinung.vemoy@muritunet.no
Celsius