Dagtilbod, MOA

Muritunet har frå 1.1.2018 etablert dagavdeling og poliklinikk på MOA, i same bygg som Moa kino og svømmehall. Dette etter avtale med Helse Midt-Norge. Vi er å finne i 1. og 2. etg ved Frisksenteret, med (NB!)eigen inngang på sørsida av bygget vis a vis parkeringsgarasjen til OBS, Stormoa. Tlf. 70 25 84 15

Celsius