Overvekt - Vaksne - MOA

 

Tilbodet er retta mot
-vaksne (18-60 år) med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering. Det vil vere eit gruppebasert dagtilbod med moglegheit for individuell tilrettelegging. Fordelt over tre år.

Last opp infoark her.

Last opp infoark for henvisande instans her.

Formålet med tilbodet
-er at pasientane skal oppnå ei varig livsstilsendring og oppretthalde eller komme tilbake til arbeid ved å redusere følgjetilstandar grunna overvekt. Samt bedre fysisk og psykisk helse, og sosial deltaking.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Celsius