Overvekt - Vaksne - MOA

 

Tilbodet er retta mot
Vaksne (18-60 år) med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering. Det vil vere eit gruppebasert dagtilbod med moglegheit for individuell tilrettelegging. Fordelt over tre år.

Last ned infoark her.

Last ned infoark for henvisande instans her.

Formålet med tilbodet
Pasientane skal oppnå ei varig livsstilsendring og oppretthalde eller komme tilbake til arbeid ved å redusere følgjetilstandar grunna overvekt. Samt bedre fysisk og psykisk helse, og sosial deltaking.

Søknad

Sjukehusavdeling kan henvise direkte til Muritunet.

Fastlege eller legespesialist henviser til overvektspoliklinikk på Ålesund sjukehus, som så henviser vidare direkte til Muritunet.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret Muritunet, tlf. 70 25 84 00,

eller teamlear dagavdelinga, Ester Vinje tlf. 43 03 55 02

Celsius