23.01.19- 13.02.19
Kreft
Vaksne som gjennomgår eller har avslutta kreftbehandling og som opplever seineffektar som trøyttleik/ fatigue, angst, depresjon samt utfordringar i forhold til ernæring. Tilbodet vert òg retta mot palliative pasientar. Der er inga avgrensning i forhold til kreftdiagnose.

Kreft

Kreft

Ons. 23.01.19- 13.02.19

Kreft

Ons. 27.03.19- 24.04.19

Kreft

Ons. 15.05.19- 05.06.19

Kreft

Ons. 26.06.19- 17.07.19

Kreft

Ons. 28.08.19- 18.09.19

Kreft

Ons. 09.10.19- 30.10.19

Kreft

Ons. 20.11.19- 11.12.19
Celsius