Fedmeoperert

 

Tilbodet går over 2 veker.

Målgruppe

Fedmeoperert. Aldersgruppe mellom 18-60 år.

Føremål
Rehabiliteringstilbodet har som mål at deltakarane skal få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring. Hovudfokus er på aktivitet der vi ønskjer å legge til rette for positiv aktivitetserfaring og utforsking av eigne grenser. Vidare vil vi auke kunnskap om kosthald.

Innhald
Vi tilbyr helsefremjande aktivitetar i form av

  • Gruppetrening i gymsal.
  • Individuelt tilpassa treningsterapi i trimrom.
  • Bassengtrening.
  • Friluftsturar tilpassa etter årstid.
  • Eigentrening.
  • Undervisning og dialoggrupper.
  • Kosthold, praktisk og teoretisk.

Søknad
Spesialisthelsetenesta sender søknad direkte til Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00, eller Teamleiar Karianne Dahl, 70 25 83 90

Fedme-opererte

Ons. 18.04.18- 02.05.18

Fedme-opererte

Ons. 25.04.18- 09.05.18

Fedme-opererte

Ons. 09.05.18- 23.05.18

Fedme-opererte

Ons. 19.09.18- 03.10.18

Fedme-opererte

Ons. 24.10.18- 07.11.18

Fedme-opererte

Ons. 28.11.18- 12.12.18
Celsius