Fedmeoperert

 

Tilbodet er gruppebasert og går over 2 veker.

Målgruppe

Vaksne frå 18 år, som er fedmeoperert.

Føremål
Rehabiliteringstilbodet har som mål at deltakarane skal få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring.  Hovudfokus er på aktivitet der vi ønsker å legge til rette for positiv aktivitetserfaring og utforsking av eigne grenser.

Innhald

Vi tilbyr helsefremmande aktivitetar i form av:

  • Gruppetrening i gymsal.
  • Individuelt tilpassa treningsterapi i trimrom.
  • Bassengtrening.
  • Friluftsturar tilpassa etter årstid.
  • Eigentrening.
  • Undervisning og dialoggrupper.
  • Kosthold, praktisk og teoretisk.

Søknad
Spesialisthelsetenesta sender søknad direkte til:

Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00, eller Teamleiar Karianne Dahl, 70 25 83 90

Fedmeopererte

Ons. 20.01.21- 03.02.21

Fedmeopererte

Ons. 03.03.21- 17.03.21

Fedmeopererte

Ons. 21.04.21- 05.05.21

Fedmeopererte

Ons. 16.06.21- 30.06.21

Fedmeopererte

Ons. 29.09.21- 13.10.21
Celsius