Fedmeoperert

 

Tilbodet går over 2 veker.

Målgruppe

Vaksne frå 18 år, som er fedmeoperert.

Føremål
Rehabiliteringstilbodet har som mål at deltakarane skal få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring.  Hovudfokus er på aktivitet der vi ønsker å legge til rette for positiv aktivitetserfaring og utforsking av eigne grenser.

Innhald
Vi tilbyr helsefremmande aktivitetar i form av:

  • Gruppetrening i gymsal.
  • Individuelt tilpassa treningsterapi i trimrom.
  • Bassengtrening.
  • Friluftsturar tilpassa etter årstid.
  • Eigentrening.
  • Undervisning og dialoggrupper.
  • Kosthold, praktisk og teoretisk.

Søknad
Spesialisthelsetenesta sender søknad direkte til:

Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00, eller Teamleiar Karianne Dahl, 70 25 83 90

Fedme-opererte

Ons. 09.01.19- 23.01.19

Fedme-opererte

Ons. 06.02.19- 20.02.19

Fedme-opererte

Ons. 22.05.19- 05.06.19

Fedme-opererte

Ons. 03.07.19- 17.07.19

Fedme-opererte

Ons. 14.08.19- 11.09.19

Fedme-opererte

Ons. 11.09.19- 09.10.19

Fedme-opererte

Ons. 30.10.19- 27.11.19
Celsius