09.01.19- 23.01.19
Fedme-opererte
Pasientar som har gjennomgått ein fedmeoperasjon, og henvist frå sjukehus.

Fedme-opererte

Gastric 2-gruppe

Fedme-opererte

Ons. 09.01.19- 23.01.19

Fedme-opererte

Ons. 06.02.19- 20.02.19

Fedme-opererte

Ons. 22.05.19- 05.06.19

Fedme-opererte

Ons. 03.07.19- 17.07.19

Fedme-opererte

Ons. 14.08.19- 11.09.19

Fedme-opererte

Ons. 11.09.19- 09.10.19

Fedme-opererte

Ons. 30.10.19- 27.11.19
Celsius