01.07.20- 15.07.20
Fedmeopererte
Pasientar som har gjennomgått ein fedmeoperasjon, og henvist frå sjukehus.

Fedmeopererte

Fedmeopererte

Ons. 26.02.20- 11.03.20

Fedmeopererte

Ons. 25.03.20- 18.04.20

Fedmeopererte

Ons. 27.05.20- 10.06.20

Fedmeopererte

Ons. 01.07.20- 15.07.20
Celsius