29.09.21- 13.10.21
Fedmeopererte
Pasientar som har gjennomgått ein fedmeoperasjon, og henvist frå sjukehus.

Fedmeopererte

Fedmeopererte

Ons. 20.01.21- 03.02.21

Fedmeopererte

Ons. 03.03.21- 17.03.21

Fedmeopererte

Ons. 21.04.21- 05.05.21

Fedmeopererte

Ons. 16.06.21- 30.06.21

Fedmeopererte

Ons. 29.09.21- 13.10.21
Celsius