Hjerte

 

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet. Primærhelsetjenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

Tilbodet er døgnbasert og går over 3 veker.

Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin, fysioterapeut, sjukepleiar,bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov.

Kontaktpersonar

Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

 

Hjerte

Ons. 27.01.21- 17.02.21

Hjerte

Ons. 10.03.21- 31.03.21

Hjerte

Ons. 28.04.21- 19.05.21

Hjerte

Ons. 09.06.21- 30.06.21

Hjerte

Ons. 25.08.21- 15.09.21

Hjerte

Ons. 06.10.21- 27.10.21

Hjerte

Ons. 17.11.21- 08.12.21
Celsius