Hjerte

 

Frå 1.1. 2018 tilbyr Muritunet AS igjen hjerterehabilitering.

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet.  Primærhelsetjenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

Tilbodet er døgnbasert og går over 3 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin, fysioterapeut, sjukepleiar,bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov.

Last opp infoside her.

Last opp infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

 

Hjerte

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Hjerte

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Hjerte

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Hjerte

Ons. 07.03.18- 04.04.18

Hjerte

Ons. 04.04.18- 25.04.18

Hjerte

Ons. 25.04.18- 23.05.18

Hjerte

Ons. 23.05.18- 13.06.18

Hjerte

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Hjerte

Ons. 08.08.18- 29.08.18

Hjerte

Ons. 29.08.18- 19.09.18

Hjerte

Ons. 19.09.18- 10.10.18

Hjerte

Ons. 10.10.18- 31.10.18

Hjerte

Ons. 31.10.18- 21.11.18

Hjerte

Ons. 21.11.18- 12.12.18
Celsius