Hjerte

 

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet. Primærhelsetjenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

Tilbodet er døgnbasert og går over 3 veker.

Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin, fysioterapeut, sjukepleiar,bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov.

Last ned infoside her.

Last ned infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

 

Hjerte

Ons. 02.01.19- 23.01.19

Hjerte

Ons. 23.01.19- 13.02.19

Hjerte

Ons. 13.02.19- 06.03.19

Hjerte

Ons. 06.03.19- 27.03.19

Hjerte

Ons. 27.03.19- 24.04.19

Hjerte

Ons. 24.04.19- 15.05.19

Hjerte

Ons. 15.05.19- 05.06.19

Hjerte

Ons. 05.06.19- 26.06.19

Hjerte

Ons. 26.06.19- 17.07.19

Hjerte

Ons. 28.08.19- 18.09.19

Hjerte

Ons. 18.09.19- 09.10.19

Hjerte

Ons. 09.10.19- 30.10.19

Hjerte

Ons. 30.10.19- 20.11.19

Hjerte

Ons. 20.11.19- 11.12.19
Celsius