13.05.20- 03.06.20
Hjerte
Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Hjerte

Hjerte

Ons. 22.01.20- 12.02.20

Hjerte

Ons. 12.02.20- 04.03.20

Hjerte

Ons. 25.03.20- 22.04.20

Hjerte

Ons. 22.04.20- 13.05.20

Hjerte

Ons. 13.05.20- 03.06.20

Hjerte

Ons. 03.06.20- 24.06.20

Hjerte

Ons. 24.06.20- 15.07.20
Celsius