18.11.20- 09.12.20
Hjerte
Gruppebasert tilbod, med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb).

Hjerte

Hjerte

Ons. 26.08.20- 16.09.20

Hjerte

Ons. 07.10.20- 28.10.20

Hjerte

Ons. 18.11.20- 09.12.20
Celsius