Kompleks rehabilitering

 

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tek imot enkelte pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagte forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet.

Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.

Last ned infoside her.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søkje via:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved ev. spørsmål ta kontakt med RVE, tlf.: 80 03 00 61, mandag - fredag: 09:00-15:00

Eller ta kontakt med inntakskontoret Muritunet, tlf. 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 02.01.19- 23.01.19

Kroniske smerter

Ons. 13.02.19- 06.03.19

Kroniske smerter

Ons. 06.03.19- 27.03.19

Kroniske smerter

Ons. 24.04.19- 15.05.19

Kroniske smerter

Ons. 05.06.19- 26.06.19

Kroniske smerter

Ons. 26.06.19- 17.07.19

Kroniske smerter

Ons. 07.08.19- 28.08.19

Kroniske smerter

Ons. 18.09.19- 09.10.19

Kroniske smerter

Ons. 09.10.19- 30.10.19

Kroniske smerter

Ons. 30.10.19- 20.11.19

Kroniske smerter

Ons. 27.11.19- 18.12.19
Celsius