02.01.20- 22.01.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T3

Celsius