08.01.20- 29.01.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T2

Celsius