22.01.20- 12.02.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T3

Celsius