12.02.20- 04.03.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T2

Celsius