04.03.20- 25.03.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T3

Celsius