06.05.20- 27.05.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

T2

Celsius