17.06.20- 08.07.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius