05.08.20- 26.08.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius