16.09.20- 07.10.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius