28.10.20- 18.11.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius