04.11.20- 25.11.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius