18.11.20- 09.12.20
Kroniske smerter
Personar med langvarige smerter utan objektive funn

Kroniske smerter

Celsius