29.01.20- 19.02.20
Kreft
Vaksne som gjennomgår eller har avslutta kreftbehandling og som opplever seineffektar som trøyttleik/ fatigue, angst, depresjon samt utfordringar i forhold til ernæring. Tilbodet vert òg retta mot palliative pasientar. Der er inga avgrensning i forhold til kreftdiagnose.

Kreft

Kreft

Ons. 29.01.20- 19.02.20

Kreft

Ons. 15.04.20- 06.05.20

Kreft

Ons. 24.06.20- 15.07.20
Celsius