14.10.20- 04.11.20
Kreft
Vaksne som gjennomgår eller har avslutta kreftbehandling og som opplever seineffektar som trøyttleik/ fatigue, angst, depresjon samt utfordringar i forhold til ernæring. Tilbodet vert òg retta mot palliative pasientar. Der er inga avgrensning i forhold til kreftdiagnose.

Kreft

Kreft

Ons. 29.01.20- 19.02.20

Kreft

Ons. 26.08.20- 16.09.20

Kreft

Ons. 14.10.20- 04.11.20

Kreft

Ons. 25.11.20- 16.12.20
Celsius