27.01.21- 17.02.21
Kreft
Vaksne som gjennomgår eller har avslutta kreftbehandling og som opplever seineffektar som trøyttleik/ fatigue, angst, depresjon samt utfordringar i forhold til ernæring. Tilbodet vert òg retta mot palliative pasientar. Der er inga avgrensning i forhold til kreftdiagnose.

Kreft

Kreft

Ons. 27.01.21- 17.02.21

Kreft

Ons. 10.03.21- 31.03.21

Kreft

Ons. 26.05.21- 16.06.21

Kreft

Ons. 25.08.21- 15.09.21

Kreft

Ons. 03.11.21- 24.11.21
Celsius