Lunge/KOLS

 

Målgruppe
Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og restriktiv lungesjukdom, KOLS-grad I-IV. Vidare kan ein søkje inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og bindevevssjukdommar.  Ein ynskjer å førebygge innlegging i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov. 

  • Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
  • Lunge 2 – Re-opphald: inntil  4 veker på Muritunet.
  • Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet 1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Last opp infoside her.

Last opp infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.


Lunge/KOLS

Ons. 10.01.18- 07.02.18

Lunge/KOLS

Ons. 07.02.18- 07.03.18

Lunge/KOLS

Ons. 07.03.18- 11.04.18

Lunge/KOLS

Ons. 11.04.18- 09.05.18

Lunge/KOLS

Ons. 09.05.18- 13.06.18

Lunge/KOLS

Ons. 13.06.18- 11.07.18

Lunge/KOLS

Ons. 01.08.18- 29.08.18

Lunge/KOLS

Ons. 29.08.18- 26.09.18

Lunge/KOLS

Ons. 26.09.18- 24.10.18

Lunge/KOLS

Ons. 24.10.18- 21.11.18

Lunge/KOLS

Ons. 21.11.18- 19.12.18
Celsius