Lunge/KOLS

 

Målgruppe
Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og restriktiv lungesjukdom, KOLS-grad I-IV. Vidare kan ein søkje inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og bindevevssjukdommar.  Ein ynskjer å førebygge innlegging i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov. 


  • Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
  • Lunge 2 – Re-opphald: inntil  4 veker på Muritunet.
  • Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet 1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Last ned infoside her.

Last ned infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

NB! Muritunet arrangerer Helseseminar 2019, aktuelt for helsepersonell som arbeider med lungerehabilitering, ons. 18. september. Meir informasjon finn du på framsida her.

Lunge/KOLS

Ons. 02.01.19- 30.01.19

Lunge/KOLS

Ons. 30.01.19- 27.02.19

Lunge/KOLS

Ons. 27.02.19- 27.03.19

Lunge/KOLS

Ons. 27.03.19- 24.04.19

Lunge/KOLS

Ons. 24.04.19- 22.05.19

Lunge/KOLS

Ons. 22.05.19- 19.06.19

Lunge/KOLS

Ons. 19.06.19- 17.07.19

Lunge/KOLS

Ons. 14.08.19- 11.09.19

Lunge/KOLS

Ons. 11.09.19- 09.10.19

Lunge/KOLS

Ons. 30.10.19- 27.11.19
Celsius