Lunge/KOLS

 

Målgruppe
Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og restriktiv lungesjukdom, KOLS-grad I-IV. Vidare kan ein søkje inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og bindevevssjukdommar.  Ein ynskjer å førebygge innlegging i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov. 


  • Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
  • Lunge 2 – Re-opphald: inntil  4 veker på Muritunet.
  • Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet 1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Last ned infoside her.

Last ned infoside for henvisande instans her.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.


Lunge/KOLS

Ons. 02.01.19- 30.01.19

Lunge/KOLS

Ons. 30.01.19- 27.02.19

Lunge/KOLS

Ons. 27.02.19- 27.03.19

Lunge/KOLS

Ons. 27.03.19- 24.04.19

Lunge/KOLS

Ons. 24.04.19- 22.05.19

Lunge/KOLS

Ons. 22.05.19- 19.06.19

Lunge/KOLS

Ons. 19.06.19- 17.07.19
Celsius