02.01.20- 29.01.20
Lunge/KOLS
Pasientar med lungesjukdomar, i hovedsak KOLS henvist frå Lungeavd. ved sjukehus

Lunge/KOLS

Lunge/KOLS

Tor. 02.01.20- 29.01.20

Lunge/KOLS

Ons. 19.02.20- 18.03.20

Lunge/KOLS

Ons. 15.04.20- 13.05.20

Lunge/KOLS

Ons. 13.05.20- 10.06.20

Lunge/KOLS

Ons. 10.06.20- 08.07.20
Celsius