19.02.20- 26.02.20
Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom
Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

11. Gr. 1 2019 - 3. opphald

Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom

Ons. 12.02.20- 26.02.20

Hovedopphald for barn/ungdom mellom 13 - 18 år etter henvisning frå barneavdelingar ved sjukehus.

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

Ons. 19.02.20- 26.02.20

Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

Ons. 05.08.20- 19.08.20

Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Celsius